Preparing for this trip has of course been one heck of a challenge for us both, but without help from you out there, it wouldn't have been possible. We would like to thank you all - especially:

Forberedelsen til turen har været en stor udfordring for os begge to. Uden hjælp fra jer her det ikke været muligt. Vi vil gerne sige tak til alle og særlig til:

Team Bertelsen i Sjelle (spare parts and advice - reservedele og gode råd) www.team-bertelsen.dk

 

Bo Holms - blacksmith workshop in Silkeborg (welding of canopy frame - svejsning af rammen til canopien)

 

Ole Nymann - (Help and advice - hjælp og gode råd) 

 

Fairplay shipping - shipping agents - speditør -(responsible for getting vehicle to Cape Town - ansvarlig for bilens transport til Cape Town). www.fairplay-shipping.dk

 

Iver og Solveig - (medical advice and "just in case" - lægelig råd og førstehjælps udstyr)

 

                      

Laura Lykkegaard Selander in Cape Town - (help with insurance, accommodation etc. Looking forward to seeing the Selanders in Cape Town - hjælp med forsikring, et sted at bo osv. Glæder os til at møde Laura og hendes familie i Capetown)

Per Veller - (use of garage to work on vehicle - værksted til rådighed medens vi lavede bilen klar  www.stolebutikken.com

Ole og Anette - friends/venner (support all the way through - hjælp og støtte hele vejen igennem)

Bill & Pauline in Manchester - (lots of unselfish help with the vehicle's paperwork - meget hjælp med bilens papirarbejde)